Saýt hakynda

Salam ildeşler. Hoş geldiňiz! Saýtamyza girendigiňiz üçin biz örän şat. Bu saýt ýörite siziň üçin döredildi. Biziň hemmämiz dünýäniň, adamzadyň döredilişi hakda kän rowaýatlary bilýäris. Emma hut şu saýtda siz Hudaý, adamzat, ýaradylyş we günä hakda hakykaty beýan edýän gadymy kitap we Hudaýyň sözi bolan Töwrat we Injil bilen tanyş bolup bilersiňiz. Töwratdan başga-da, bu saýtda siz kän ýazgylary diňläp bilersiňiz, ençeme türkmen dilindäki materiallary alyp bilersiňiz. Islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilmegiňiz üçin öz salgymyzy goýandyrys.

Hudaý sizi bolelin ýalkasyn!!!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.