Seret

Şu sahypada size wideo görmegi teklip edýäris. Görmek üçin saýlan wideoňyza basyň! Siz göni şu taýda görüp bilersiňiz ýa-da öz kompýuteriňize ýükläp bilerisiňiz.

Film "Tümlükden Nura" aşakda:

 

Täze film, Türkçe.