Mukaddes Kitap

Indiren faýllar: 
 • File icon Mukaddes Kitaby günde okamagyň rejesi
  Indir342.24 Kb
 • File icon Pygamberleriň taryhy
 • File icon Mukaddes Ýazgylardaky açary aýatlar
  Indir Syn694.21 Kb
 • File icon Mukaddes kitap (PDF)
  Indir Syn64.76 Mb
 • File icon Mukaddes kitap (ePub)
  Indir3.25 Mb
 • File icon Mukaddes kitap (mobi)
  Indir11.01 Mb
 • File icon Gelip çykyş Gelip çykyş kitaby
  Indir Syn469.45 Kb
 • File icon Müsürden çykyş Müsürden çykyş kitaby
  Indir Syn414.91 Kb
 • File icon Müsürden çykyş Müsürden çykyş kitaby
  Indir677.01 Kb
 • File icon Lewiler kitaby Lewiler kitaby
  Indir Syn60.72 Kb
 • File icon Çölde kitaby Çölde
  Indir Syn63.64 Kb
 • File icon Ýeşuwa kitaby Ýeşuwa kitaby
  Indir Syn56.31 Kb
 • File icon Ysraýyl serdarlarynyň kitaby Ysraýyl serdarlarynyň kitaby
  Indir Syn60.66 Kb
 • File icon Rut kitaby Rut kitaby
  Indir Syn69.21 Kb
 • File icon Şamuweliň 1-nji kitaby 1-nji Şamuwel kitaby
  Indir Syn153.12 Kb
 • File icon Şamuweliň ikinji kitaby 2-nji Şamuwel kitaby
  Indir Syn132.4 Kb
 • File icon 1-nji Şamuwel 1-nji Şamuwel kitaby
  Indir552.58 Kb
 • File icon 2-nji Şamuwel 2-nji Şamuwel kitaby
  Indir487.92 Kb
 • File icon Ýyl Ýazgylarynyň birinji kitaby Ýyl Ýazgylarynyň 1-nji kitaby
  Indir Syn80.61 Kb
 • File icon Ýyl Ýazgylarynyň ikinji kitaby
  Indir Syn73.91 Kb
 • File icon Ezra kitaby Ezra kitaby
  Indir Syn57.1 Kb
 • File icon Nehemýa kitaby Nehemýa kitaby
  Indir Syn41.08 Kb
 • File icon Ester kitaby Ester kitaby
  Indir Syn45.13 Kb
 • File icon Eýýup Eýýup kitaby
  Indir Syn113.33 Kb
 • File icon Zebur Zebur
  Indir Syn237.12 Kb
 • File icon Zebur Zebur
  Indir450.82 Kb
 • File icon Süleýmanyň pähimleri Süleýmanyň pähimleri kitaby
  Indir Syn171.46 Kb
 • File icon Süleýmanyň pähimleri Süleýmanyň pähimleri kitaby
  Indir433.35 Kb
 • File icon Wagyz kitaby Wagyz
  Indir Syn56.2 Kb
 • File icon Nagmalar nagmasy Nagmalar nagmasy
  Indir Syn67.3 Kb
 • File icon Işaýa Işaýa pygamberiň kitaby
  Indir Syn252.12 Kb
 • File icon Işaýa Işaýa pygamberiň kitaby
  Indir374.99 Kb
 • File icon Ýermeýa pygamberiň kitaby Ýermeýa pygamberiň kitaby
  Indir Syn74.17 Kb
 • File icon Ýermeýanyň agysy Ýermeýanyň agysy
  Indir Syn69.97 Kb
 • File icon Ezekiýel pygamberiň kitaby Ezekiýel pygamberiň kitaby
  Indir Syn78.1 Kb
 • File icon Danyýel pygamberiň kitaby Danyýel pygamberiň kitaby
  Indir Syn61.19 Kb
 • File icon Hoşeýa pygamberiň kitaby Hoşeýa pygamberiň kitaby
  Indir Syn70.99 Kb
 • File icon Ýowel pygamberiň kitaby Ýowel pygamberiň kitaby
  Indir Syn42.47 Kb
 • File icon Amos pygamberiň kitaby Amos pygamberiň kitaby
  Indir Syn69.73 Kb
 • File icon Abadýa pygamberiň kitaby Abadýa pygamberiň kitaby
  Indir Syn68.78 Kb
 • File icon Ýunus Ýunus pygamberiň kitaby
  Indir Syn146.29 Kb
 • File icon Ýunus Ýunus pygamberiň kitaby
  Indir451.34 Kb
 • File icon Mika pygamberiň kitaby Mika pygamberiň kitaby
  Indir Syn82.48 Kb
 • File icon Nahum pygamberiň kitaby Nahum pygamberiň kitaby
  Indir Syn56.28 Kb
 • File icon Habakuk pygamberiň kitaby Habakuk pygamberiň kitaby
  Indir Syn60.08 Kb
 • File icon Sepanýa pygamberiň kitaby Sepanýa pygamberiň kitaby
  Indir Syn43.31 Kb
 • File icon Hagaý pygamberiň kitaby Hagaý pygamberiň kitaby
  Indir Syn58.79 Kb
 • File icon Zakarýa pygamberiň kitaby Zakarýa pygamberiň kitaby
  Indir Syn72.46 Kb
 • File icon Malaky pygamberiň kitaby Malaky pygamberiň kitaby
  Indir Syn56.77 Kb
 • File icon Mattanyň hoş habary Mattanyň Hoş Habary
  Indir Syn183.01 Kb

Bu ýerde siz Mukaddes Kitaby düzýän Töwrat bilen Injil okap bilersiňiz. Ýüklemek üçin saýlan kitabyňyzyň adyna basyň. Töwrat, Zebur, Pygamberler Adam ata, hezreti Nuh, hezreti Ybraýym, hezreti Ýakup, hezreti Ýusup, hezreti Musa, hezreti Ýunus, hezreti Dawut, hezreti Süleýman we beýleki ýene birnäçe pygamberleriň durmuşlary hakda gürrüň berýär.

Injil Isanyň durmuşy, Onuň görkezen gudratlary hakda gürrüň berýär. Hut şu kitapda siz jennet we dowzah, baky ýaşaýyş hem günäden halas bolma ýaly hakykatlary tapyp bilersiňiz.

Mukaddes Kitap bilen tanyş bolmak size uly patalar getirer diýip umyt edýäris.

*** Täze saýta goýulan kitaplar: Resullaryň işleri, Pawlusyň rimlilere haty, Ýakubyň haty hem Ýohanna gelen aýanlyk ***

Täze priloženiýe (app) bar:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ibt.org.mukaddeskitap.tk


Şu App içinde türkmen dilinde Mukaddes Kitaby tapyp bilersiňiz. Mukaddes Kitap dört bölümden ybarat:

 • Töwrat
 • Zebur
 • Pygamberler
 • Injil

Töwrat bilen Zebura Köne Äht hem diýilýär. Injile bolsa, başgaça Täze Äht diýilýär. App içinde siz islän kitabyňyzy saýlap bilersiňiz. Şondan soň gerekli baby we aýady saýlamaly.

chorek_web.JPG